ElectroMobility Poland SA powstała z myślą
o motoryzacji przyszłości

Jej celem jest szeroko pojęte stworzenie warunków dla rozwoju systemu elektromobilności w Polsce. Działania spółki przyczynią się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki.

W październiku 2016 r. cztery polskie koncerny energetyczne -
PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Energa SA, Enea SA oraz Tauron Polska Energia SA - powołały spółkę ElectroMobility Poland SA. Każda ze spółek objęła po 25 proc. kapitału akcyjnego, uzyskując
w ten sposób po 25 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.